Industrirørlegger

20150414_172816

VM Gruppens industrirørleggere tilbyr disse tjenestene:
  • Montere røropplegg med pumper, ventiler o.l.
  • Reparasjon, vedlikehold og ombygging av eldre anlegg
  • Sveising og platearbeid
  • Kvalitetssikring og avviksrapportering
  • Vedlikehold og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr
  • Tolking av rørtegninger og isometriske tegninger
  • Håndtering av materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding
  • Tilvirking og prefabrikkering av rør og rørdeler, montering og sammenføying av rørsystemer
  • Kontroll av industrielle rørsystemer

Vi har lang erfaring med industrirørlegging innen følgende bransjer, kjemisk, næringsmiddel og mekanisk industri, oljevirksomhet, shipping og treforedling.