Avfallshåndtering

“VM Gruppen utvider sin virksomhet med Waste Handling”

Vi kan tilby en helhetlig løsning på tøy og avfallslogistikk til for eksempel sykehus.

Fra sortering på hver etasje, til tømming direkte i beholdere.

Vi prosjekterer, leder og installerer hele prosjektet med høy kvalitet og service til en nøkkelferdig installasjon og funksjon.

icon
Rune Arnesen
Mob: +47 905 29 360
E-post: rune.arnesen@vmgruppen.no

Salg og markedsansvarlig
Waste Handling og
Noise Reduction

Fordeler som oppnås med VM Gruppens løsninger er:

• Enkel kildesortering
• Bedre arbeidsmiljø
• Hygienisk
• Rasjonell handtering
• På innkastluker kan kildesortering utføres direkte på alle avdelinger og etasjer.
• Lett å sortere riktig. Enkelt og logisk kontrollpanel med knapp, nøkkelstyring -eller taggsystem
• Lukene finnes i ulike størrelser og oppfyller alle krav til arbeidsmiljø og brannforskrifter i EI60